B12 i Mat

Vitamin B12 i mat

Att få i sig den rekommenderade dagliga dosen av vitamin B12 är viktigt även om kroppen klarar av att bygga upp ett långsiktigt lager av vitaminet. B12 krävs bland annat för ett väl fungerande nervsystem och för nybildning av b12 brist mat pyramidröda blodkroppar.

Brist på B12 kännetecknas av trötthet, andfåddhet, blekhet som är en följd av det minskade antalet röda blodkroppar och därigenom en försämrad syresättning av blodet.

Man kan även drabbas av neurologiska problem som domningar och stickningar i ben och armar samt minnes-, syn- och hörselrubbningar. Med åldern försämras kroppens förmåga att ta upp vitaminet och därför har troligtvis många äldre personer någon typ av lindrig B12-brist.

Våra odlings- och betesmarker är inte alla ekologiska och vi importerar stora mängder livsmedel från fjärran länder. Detta kan innebära ett försämrat näringsinnehåll rörande många livsmedel du hittar i handeln. Mindre näringsrika livsmedel i kombination med ett ökat utbud av raffinerad snabbmat med ett högt socker- och fettinnehåll plus en allt mer stillasittande befolkning ger förödande konsekvenser för folkhälsan. Har du ett stillasittande arbete, bristande näringskunskap samt en förkärlek för snabbmat får du troligtvis inte i dig alla de näringsämnen, mineraler och vitaminer du behöver.

En näringsfattig och ensidig kost kan resultera i en rad sjukdomar och åkommor. Vitamin B12 kan lagras i levern och det lagret kan minska successivt under flera år om du inte fyller på depåerna. Du kan med andra ord lida av vitamin B12-brist utan att veta om det. Och du kan tro att du äter nyttig mat men livsmedlen du köper kanske har ett reducerat vitamin- och mineralinnehåll på grund av lång transport, ovarsam förberedning eller långvarig kylning.

Så hur ska man tänka och agera för att tillgodogöra sig en tillräckligt stor dos av vitamin B12 och andra essentiella mineraler och näringsämnen?

I vilka livsmedel finns Vitamin B12

B12 återfinns i många av våra vanligaste livsmedel som fisk, lever, kött och ägg- och mjölkprodukter. Att äta mer av dessa ämnen är en väg till en högre halt av vitaminet. Men återigen har livsmedlens framställning och beredning betydelse för det slutgiltiga innehållet av vitamin B12 och andra betydelsefulla näringsämnen.

Trots att du väljer råvaror som du vet är rika på B12 kan du inte vara säker på att de täcker det dagliga rekommenderade intaget. När du väljer livsmedel i butiken ska du försöka välja närproducerade och ekologiska varor. Undvik också gärna halvfabrikat, det vill säga livsmedel som tillagats i förväg. På så sätt undviker du vitamin- och miljöfiender som onaturliga bekämpnings- och gödselmedel, långväga transporter och nedbrytande tillagningsmetoder som stark upphettning och utdragen nedkylning.

Genom detta tankesätt får du vegetabiliska och animaliska råvaror som är miljövänliga, samt innehåller maximalt med de essentiella vitaminer, b12 brist matkartamineraler, proteiner och fetter som din kropp kräver för att vara frisk och stark. Äter du varierat och håller dig borta från raffinerade livsmedel och förbehandlade matvaror befinner du dig troligtvis inte i riskzonen för att drabbas av B12-brist. Men då vitamin B12 främst existerar i animaliska livsmedel rekommenderas vegetarianer och veganer att äta ett vitamin B12-tillskott. Man vet inte säkert om kroppen kan tillgodogöra sig vitaminet från exempelvis alger på samma effektiva sätt som via en bit kött. Därför kan det vara klokt att äta ett tillskott av B12 om du förpassar animaliska råvaror ur din kost.

På så vis säkerställer du att kroppen inte tömmer ut lagret av B12 i levern och du behöver inte oroa dig för att råka ut för en bristsjukdom. Du som är osäker på om du får i dig de vitaminer och mineraler du behöver kan äta ett tillskott i förebyggande syfte. Detta är inte farligt då ett överskott av diverse vitaminer och mineraler utsöndras via urinen och avföringen. Det finns en uppsjö av olika kosttillskott på marknaden. Det finns sammansatta tabletter som innehåller ett par eller flera vitaminer, ofta kallade multivitamin, eller de som innehåller endast ett vitamin, däribland B12.

Oavsett vilket tillskott du väljer bör du sprida ut tillskottet under dagen för ett jämnare upptag. 1 till 3 tabletter per dag är en vanlig dosering för vitamin B12-tabletter.

B12 brist vegetarianer och veganer

För vegetarianer och veganer kan man satsa på livsmedel berikade med vitamin B12 eller äta mer av alger, syrade grönsaker och fermenterade produkter, med det menas jästa råvaror, som sojasås. Som lakto-ovo vegetarian är bristbilden inte lika stor då personen även äter ägg- och mjölkprodukter, som alla är rika på B12.

Veganer har det lite svårare och kan må bra av att äta ett kosttillskott med vitamin B12. Det finns bland annat vitamin B12-spray för den som vill optimera upptaget av vitaminet och undvika tabletter. Sprayen kan användas genom att du direkt sprayar vitaminet under tungan omkring två gånger per dag eller berikar din mat genom att spraya din måltid.  Med en B-vitamin-spray eller tabletter behöver du inte vara orolig för att drabbas av vitamin B12-brist med b12 brist cirkelobehagliga symptom som allvarliga nervskador eller blodbrist. En ensidig kosthållning, veganism och hög ålder är de vanligaste orsakerna till att vi drabbas av B12-brist. Ett visst försämrat intag av vitamin B12 är inte skadligt då kroppen kan lagra stora mängder.

Omkring 2-5 mikrogram B12 lagras vanligtvis i levern och detta är en mängd som kan räcka i flera års tid ifall ingen ny tillförsel sker. Men att ständigt nalla på reservlagret utan nytillförsel är inte optimalt, förr eller senare är vitaminbristen ett faktum. För naturlig påfyllnad av vitaminer och mineraler kan det vara smart att läsa på lite rörande råvarors näringsinnehåll, för att sedan koppla samman den nyförvärvade kunskapen med din egen unika livssituation.

Kunskap är makt och gör valet i affären enklare och bättre för både kropp och miljö. Vårt mer stillasittande leverne och vår försämrade matkultur ställer höga krav på att vi tar hand om oss via sund kost och mer träning. Stressjukdomar är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och är en fingervisning rörande den allmänna folkhälsan. En ovanligt stressig vardag ger inte mycket utrymme för nyttig mat, god nattsömn eller en aktiv fritid. Försök hitta din väg till en mer välbalanserad kost och med den ett aktivare och friskare liv.