B12 Brist Symptom

B12 brist symptom

B12-vitamin krävs bland annat för ett väl fungerande nervsystem, ämnesomsättningen, nybildandet av röda blodkroppar samt kroppens energiutnyttjande. Att få i sig den rekommenderade dagliga dosen av vitamin B12 är viktigt även om kroppen klarar av att bygga upp ett långsiktigt lager av vitaminet.

B12 återfinns i många av våra vanligaste livsmedel som alger, syrade grönsaker, fisk, lever, kött och ägg- och mjölkprodukter. När vi äter av dessa livsmedel kan vi tillgodogöra oss vitaminet och eventuella bristsjukdomar undviks. Brist på B12 kännetecknas av trötthet, andfåddhet, blekhet som är en följd av det minskade antalet röda blodkroppar och därigenom en försämrad syresättning av blodet.

Man kan även drabbas av neurologiska problem som domningar och stickningar i ben och armar samt minnes-, syn- och hörselrubbningar. Med åldern försämras kroppens förmåga att ta upp vitaminet och därför har troligtvis många äldre personer någon typ av lindrig B12-brist.b12 brist trött kalle

Den dagliga rekommendera dosen av B12-vitamin för vuxna är cirka 2 mikrogram. Att överdosera via kosten är i princip omöjligt. Ett visst överskott av vitaminet lagras i levern men övrig mängd utsöndras med urinen då vitaminet är vattenlösligt. Det är desto vanligare att drabbas av brist på vitamin B12.

Riskgrupper är äldre personer, alkoholister, vegetarianer och veganer, samt personer som äter en ensidig kost som utgörs av stora mängder raffinerade och näringsfattiga livsmedel. Skulle du äta rikliga mängder med livsmedel som innehåller höga halter av vitamin B12 samt andra B-vitaminer kan en konkurrens rörande upptaget ske i kroppen.

Att äta extremt mycket livsmedel rika på B12 kan med andra ord innebär att du får brist på ett annat B-vitamin om det vill sig illa. Att medvetet överdosera vitamin B12 har inga kända positiva effekter, så en lagom dos är bäst. Äter du varierat, tillhör inte någon av riskgrupperna, samt tänker lite extra på B-vitaminintaget befinner du dig troligtvis inte i riskzonen för att drabbas av brist på vitamin B12.

B12 i kroppen

En rad obehagliga åkommor kan uppstå vid brist på B12. Vitaminet är nödvändigt för att kroppen ska kunna bilda hemoglobin, proteinet i de röda blodkropparna. Har man brist på B12 får man ett lågt blodvärde som konsekvens av den reducerade produktionen av röda blodkroppar, detta kallas även för anemi eller blodbrist.

Lider du av blodbrist är du troligtvis mycket trött, andfådd, blek, har hjärtklappning samt neurologiska besvär som domningar, stickningar, krypningar och känselbortfall i händer och fötter. Symptom som är direkt relaterade till antalet minskade röda blodkroppar och den bristande produktionen av ämnet myelin som främjar nervimpulserna . Att en brist på vitamin B12 ska leda till något så allvarligt som anemi är ovanligt.

Mycket på grund av att kroppen har en förmåga att lagra vitaminet. Omkring 2-5 mikrogram B12 lagras vanligtvis i levern, en mängd som kan räcka i upp till tre års tid om ingen nytillförsel skulle ske. Men att ständigt nalla på reservlagret är förstås inte nyttigt, förr eller senare är vitaminbristen ett faktum. Personer i riskgrupperna ska därför alltid äta ett kosttillskott innehållande vitamin B12.

Vid brist på vitamin B12 kan en läkare ordinera ett tillskott av B-vitamin. Om en överdosering ska vara möjlig är det i så fall via ett kosttillskott. I sällsynta fall har en för stor dos av vitamin B12 resulterat i kliande hudutslag eller andra allergiska besvär samt lös avföring. Är man överkänslig mot grundämnet kobolt ska man undvika tillskott av vitamin B12 då ämnet utgör en central atom i vitaminets molekyl. Det sägs även att man ska undvika ett högt intag av B12-vitamin om man lider av Lebers sjukdom, en ovanlig ögonsjukdom som drabbar synnerven.B12 brist hjärta

För dig som är frisk finns det i princip inga biverkningar, faror eller risker med ett tillskott av vitamin B12. Kroppen tar hand om det eventuella överskottet och lagrar det i levern eller utsöndrar det via urinen. Det finns vissa mediciner som inte reagerar positivt i kombination med förhöjda nivåer av B12.

Äter du medicinen Kloramfenikol, ett antibiotikum som kan hämma benmärgens förmåga att producera röda blodkroppar, kan ett ökat intag av vitamin B12 reducera nybildningen ytterligare vilket kan vara skadligt. Medicinering med Kloramfenikol sker dock vanligtvis under en begränsad period, och då räcker det att göra ett uppehåll med det extra intaget av B12-vitamin.

Det finns ingen anledning att äta mer vitamin B12 än den dagliga rekommenderade dosen. Bara om dina depåer är uttömda men då har du sannolikt haft brist på vitaminet och behandlas mer intensivt med injektioner av B12. Många kosttillskott med B12 innehåller även folsyra. Dessa båda vitaminer samspelar nämligen med varandra och omsätter aminosyran metionin som krävs för nybildning av muskelprotein.

Vitaminerna påverkar även uppbyggnaden av DNA samt är avgörande för produktionen av signalsubstansen eller lyckohormonet serotonin.

B12 Överdos?

Överdrivet höga doser av vitamin B12 innebär alltså inga förhöjda positiva effekter. Äter du relativt normalt, följer inte några speciella dieter och utesluter inte animaliska livsmedel ur din kost, är sannolikheten för brist på vitaminet nästan obefintlig. Håller du dig till livsmedel och normala doser av kosttillskott är riskerna försvinnande små att du skulle råka ut för några negativa effekter.

Vitamin- och mineraltillskott är oftast ofarliga, då de är konstruerade att täppa till den näringslucka som vår kost inte har kapacitet att fylla. Typ av B12-kosttillskott, tabletter, pulver- eller sprayform, är upp till dig. Ingen form överträffar den andra, men tillskottets innehåll kan variera i kvalitet beroende på tillverkningsmetod och varumärke. Välj en tillverkare du litar på och har använt tidigare med gott resultat.

De flesta människor kan må gott av diverse kosttillskott som ett komplement till kosten. Det ultimata är givetvis att slippa detta pillerknaprande genom att basera kosten på närodlade och ekologiska råvaror med ett fullgott näringsinnehåll. Men känner du att du stressar mycket, eller av andra anledningar inte har möjligheter att äta så pass varierat som du önskar, är ett kosttillskott av vitamin B12 ett bra alternativ.

Genom en sund kosthållning rik på vitamin B12 och andra essentiella vitaminer och näringsämnen kan du i mångt och mycket undvika att bli sjuk. Glöm inte att kosten är vår främsta energikälla och ska innehålla allt som kroppen behöver för att fungera problemfritt och tillfredsställande.