B12 Brist

B12 brist

Den vattenlösliga vitaminen B12 krävs för ett fungerande nervsystem och för nybildning av röda blodkroppar. Fisk, lever, kött och ägg- och mjölkprodukter är speciellt rika på vitamin B12. Hos äldre personer är det relativt vanligt att lida av vitamin B12 brist. Med åldern blir kroppens upptag av vitaminet försämrat och där har troligtvis många äldre personer någon typ av lindrig brist på vitamin B12. Vanliga symptom som kännetecknar B12 brist är neurologiska problem som minnes- och känselrubbningar samt utmattning och hjärtklappning som följd av blodbrist.

Om du vill undvika b12 brist rekommenderas följande produkter:

Vitamin B12 i kroppen medverkar till en normal blodbildning, hjärnfunktion och nervsystem och kan genom det bidra till minskad trötthet och utmattning.

Några av fördelarna med dessa b12 tabletter är:
 • 500 mikrogram per tablett
 • Extra bra för vegetarianer
 • För normal blodbildning och minskad trötthet

För nervernas och blodvärdets skull bör du se till att få i dig tillräckligt med vitamin B12. Är du vegetarian, vegan, idrottsman eller äldre är det extra viktigt.

Några av fördelarna med dessa b12 tabletter är:
 • Bidrar till en normal celldelning
 • Bidrar till ett normalt fungerande immunsystem
 • Bidrar också till en reduktion av utmattning och trötthet

B-vitamin är viktigt för kroppens energiomsättning och nödvändigt för normal muskel- och nervfunktion. Innehåller samtliga B Vitaminer.

Några av fördelarna med dessa b12 tabletter är:
 • Alla viktiga B-vitaminer
 • Bidrar till normal energiomsättning
 • Räcker till 40 portioner

Vitamin B12 tas främst upp av kroppen via maten vi äter. En förhållandevis varierad och normal kosthållning innebär i regel att man får i sig den dagliga dosen av vitamin B12 som man behöver. En kosthållning som inte modifieras eller specialanpassas på grund av allergier, politiska ställningstaganden eller sjukdomar ger alltså ett fullgott intag och upptag av vitamin B12. Då man finner den största halten vitamin B12 i animaliska produkter som inälvsmat, fisk och mjölkprodukter kan personer som följer en vegetarisk eller vegansk kosthållning riskera att drabbas av B12 brist. Lever du som vegan eller vegetarian bör du därför äta mer av de vegetabiliska livsmedel som innehåller B12, välja berikade produkter eller inta tillskott av vitamin B12 för att undvika b12 brist.

B12 i kroppen

Vitamin B12 tas upp av tunntarmen men det är en lång väg innan vitaminet når denna del av kroppen. Först binds vitaminet till ett specifikt enzym, intrinsic factor. Detta enzym uppkommer i b12 strukturmagsäcken tack vare de så kallade parietalcellerna. När vitaminet bundits till enzymen transporteras det slutligen till tunntarmen där själva upptaget sker. Levern lagrar överskottet av vitaminet och kroppen tar ur detta lager när vitaminet behövs.

Brist på vitamin B12 kan ske om kroppen inte kan producera det specifika enzymet. Då kan inget upptag ske i tunntarmen och vitaminet drivs ut ur kroppen tillsammans med avföringen.  Att produktionen av intrinsic factor inte sker kan bero på exempelvis en bakterieinfektion som skadat magsäckens slemhinna. Problemet kan enkelt avhjälpas med antibiotika. Binnikemask kan också vara en orsak till att B12 brist uppstår. Masken som lever inuti en persons tarm parasiterar på diverse näringsämnen och äter upp allt B12 vitamin innan det kan tas upp av kroppen. Det är dock mycket ovanligt att man får binnikemask idag.

En frisk och kry tunntarm krävs för fullgott upptag av vitamin B12. Det är i tunntarmens avslutande del som upptaget sker så det krävs att just denna del av tarmen är i god kondition. Glutenallergi samt Crohns sjukdom kan försämra upptaget av B vitamin och andra näringsämnen eftersom tarmslemhinnan inflammeras kraftigt. Även operationer av magsäcken eller tarmen kan leda till ett sämre upptag och nyttjande av diabetesmediciner som hämmar magsäckens syraproduktion. Med åldern blir upptaget av B12 vitamin sämre utan att läkare och forskare riktigt vet varför och risken för b12 brist ökar därmed åldern. Du som har eller lider av någon av ovanstående sjukdomar eller börjar närma dig pensionsåldern bör undersöka dina vitaminvärden hos din läkare via blodprov.

Veganer och Vegetarianer som undviker att äta animaliska livsmedel drabbas oftare av B12 brist då B12 vitaminet återfinns i mestadels animaliska livsmedel.

För att kroppen ska kunna bilda hemoglobin, protein i röda blodkroppar, krävs vitamin B12. Vid B12 vitaminbrist får man ett lågt blodvärde eftersom produktionen av röda blodkroppar försämras, detta kallas även för anemi, som är synonymt med blodbrist. Anemi eller blodbrist kännetecknas av en rad olika symtom som hjärtklappning, trötthet, andfåddhet och blekhet.

Framförallt när en person med blodbrist till följd av vitamin B12 brist anstränger sig fysiskt blir denna snabbt uttröttad och andfådd. Andra vanliga symtom är hörselrubbningar och yrsel. Eftersom leverns lager av vitamin B12 är stort kan en bristsjukdom uppstå mycket långsamt. Det tar helt enkelt tid för kroppen att tömma ut reservlagret av vitaminet i levern, så sträckan från ett friskt läge till ett sjukt är mycket långt. De mindre och ganska allmänna symptomen är lätta att ignorera som drabbad, och är dessutom desamma som för många andra åkommor och sjukdomar. Om den personen som lider av brist på vitamin B12 inte får några seriösare neurologiska besvär kan blodbristen bli väldigt allvarlig innan den upptäcks.

Vitamin B12 är essentiellt för ett fungerande nervsystem samt produktionen av ämnet myelin. För att kroppens nervimpulser ska fungera krävs myelin och vid brist på vitamin B12 uppkommer därför ofta neurologiska besvär. Dessa obehag kan uppkomma före en eventuell anemi och den drabbade kan lida av allt från domningar, stickningar, krypningar och känselbortfall i händer och fötter. På grund av dessa symptom kan du få svårt att gå samt uppleva att du har problem med balansen samt känna dig allmänt muskelsvag. Även depressioner, demens och minnesrubbningar kan härledas till B12 vitaminbrist. Råkar du ut för något så obehagligt som sår i mungiporna eller inflammerad tunga kan även detta vara tecken på B12 brist. Riktigt allvarliga fall av vitamin B12 brist kan leda till gulsot.

B12 test

Misstänker du att du lider av vitamin B12 brist kan du begära att ditt blod utvärderas. Via ett laboratorietest kan man undersöka blodprovet närmare och se ifall hemoglobinhalten är låg samt kontrollera vitamininnehållet. Även en tarmundersökning som en gastroskopi, där tarmen inspekteras med ett gastroskop, eller en benmärgsundersökning kan bli nödvändiga för att diagnostisera en eventuell B12 brist.

Beroende på vad vitamin B12 bristen visar sig bero på krävs olika typer av behandlingar. En allvarligare tarmsjukdom är givetvis mer svårbehandlad än en försämrad bakterieflora eller en undermålig kost. Visar det sig att bristen beror på att du inte äter tillräckligt varierat kommer läkaren troligtvis ordinera ett kosttillskott av B-vitamin. Anemi kan behandlas med hjälp av injektioner av vitamin B12. Vissa typer av anemi beror nämligen på att det nödvändiga enzymet, intrinsic factor, inte produceras i kroppen och därmed medför ett obefintligt vitaminupptag. Även tarmsjukdomar och personer som via operation blivit av med delar av tarmen injiceras med vitamin B12.

Denna behandling måste pågå, till skillnad från ett simpelt kosttillskott eller en förbättrad kosthållning, livet ut. Var uppmärksam på din kropp och ignorera inte märkbara förändringar i dess uppförande och beteende, varken fysiskt eller psykiskt. Något som låter så ofarligt som brist på vitamin B12 kan i värsta fall bero på någon allvarligare bakomliggande sjukdom, och också leda till livslånga besvär om bristen inte behandlas i rätt tid. Om möjligt, se till att du kontrollerar dina blodvärden regelbundet. Gör det till en vana att exempelvis boka en årlig hälsoundersökning hos din husläkare.b12 brist injektion spruta

Brist på vitamin B12 (B12 brist) är en orsak till anemi. Perniciös anemi är ett tillstånd där vitamin B12 inte kan absorberas i kroppen.  Det är den vanligaste orsaken till vitamin B12 brist i tex Storbritannien. Vitamin B12 brist kan lätt behandlas genom regelbundna injektioner av vitamin B12 el extra B12 Vitamin i form av B12 tabletter.

Så fungerar blodet
Blod består av en vätska som kallas plasma, som innehåller: • Röd blodkroppar – som tar syre i kroppen. • Vita blodkroppar – som är en del av immunförsvaret. • Trombocyter – som hjälper blodet att koagulera om vi skär oss. • Proteiner – och andra kemikalier som har olika funktioner.

Röda blodkroppar är tillverkade i benmärgen, och miljoner frigörs i blodomloppet varje dag. Det behövs en konstant ny leverans av röda blodceller för att ersätta gamla celler som bryts ner. Röda blodkroppar innehåller en kemikalie som heter hemoglobin. Hemoglobin binder till syre och tar syre från lungorna till alla delar av kroppen. För att göra röda blodkroppar och hemoglobin ständigt behöver du en hälsosam benmärg och näringsämnen som järn och vissa vitaminer, inklusive vitamin B12, som vi får från mat.

Vad är anemi och B12-brist?

Anemi innebär att:
• Du har färre röda blodkroppar än normalt; ELLER du har mindre hemoglobin än normalt i varje röd blodkropp
I båda fallen, är en reducerad mängd syre som transporteras runt i blodomloppet. Det finns flera olika orsaker till anemi såsom brist på järn eller vissa vitaminer.

Vitamin B12 är väsentligt för livet. Det behövs för att göra nya celler i kroppen som de många nya röda blodkroppar som görs varje dag. Vitamin B12 finns i kött, fisk, ägg och mjölk – men inte i frukt eller grönsaker. En normal balanserad kost innehåller tillräckligt med vitamin B12. B12 Brist leder till anemi och ibland till andra problem.

Vilka är symptomen på B12 brist?

• Vanliga symtom är trötthet, slöhet, svimningskänsla, blir andfådd. • Mindre vanliga symtom är huvudvärk, ett dunkande hjärta (hjärtklappning), ändrad smak, aptitlöshet, och ringningar i öronen (tinnitus). • Du kan se blek ut.

Andra symptom

Celler i andra delar av kroppen kan påverkas om du saknar vitamin B12. Andra symtom som kan förekomma är en öm mun och tunga. Om den lämnas obehandlad kan problem med nerver och psykiska problem utvecklas. Psykiska problem kan omfatta depression, förvirring, svårigheter med minnet eller demens. Nervproblem kan innefatta domningar, stickningar, synförändringar och obalans.

Vilka är orsakerna till brist på vitamin B12?

Perniciös anemi –  Normalt när du äter mat med vitamin B12, vitamin kombineras med ett protein som kallas intrinsic factor i magen. Den kombinerade vitamin B12 / intrinsic factorb12 trött
därefter absorberas i kroppen längre ner i tarmen vid slutet av tunntarmen. (Intrinsic factor görs av celler i slemhinnan i magen och behövs för att vitamin B12 ska absorberas.)

Perniciös anemi är den vanligaste orsaken till B12 brist i tex Storbritannien. Det klassas som en autoimmun sjukdom. Immunsystemet gör normalt antikroppar för att attackera bakterier, virus och andra bakterier. Om du har en autoimmun sjukdom, gör immunförsvaret antikroppar mot vissa vävnader i kroppen. Om du har perniciös anemi, antikroppar bildas mot din intrinsic factor, eller mot cellerna i magen som gör intrinsic factor. Detta stoppar intrinsic factor från att fästa vid vitamin B12, och gör så att vitamin inte kan absorberas i kroppen. Man tror att något utlöser immunsystemet för att göra antikroppar mot inre faktor. Utlösaren är inte känd.

Perniciös anemi utvecklas vanligen hos personer äldre än 50. Kvinnor är oftare drabbade än män, och det tenderar att vara ärftligt. Den förekommer oftare hos människor som har andra autoimmuna sjukdomar. Till exempel, sköldkörtelsjukdomar, Addisons sjukdom och vitiligo (ett tillstånd där vita fläckar utvecklas på huden). Antikropparna som orsakar perniciös anemi kan upptäckas med ett blodprov för att bekräfta diagnosen.

Mag eller Tarm Problem
Olika problem i magen eller tarmen kan vara en orsak till brist på vitamin B12. De är alla ovanliga orsaker. De innefattar: • Operation för att avlägsna magen eller i slutet av tunntarmen. Detta kommer att innebära absorptionen av vitamin B12 kan inte vara möjligt. • Vissa sjukdomar som påverkar änden av tunntarmen där vitamin B12 absorberas kan påverka upptaget av vitamin. Till exempel, Crohns sjukdom. • Vissa förhållandena i magen kan påverka produktionen av inre faktor som behövs för att kombinera med vitamin B12 som skall absorberas. Till exempel, atrofisk gastrit (där slemhinnan i magen förtunnas).

Läkemedel

Vissa läkemedel som används för andra förhållanden kan påverka absorption av vitamin B12. Det vanligaste exemplet är metformin, vilket är ett läkemedel som ofta används för diabetes.
Andra läkemedel inkluderar kolchicin, neomycin, och vissa antiepileptika som används för att behandla epilepsi. Obs: långvarig användning av läkemedel som påverkar magsyra produktion, såsom H2-blockerare och protonpumpshämmare, kan förvärra bristen på vitamin B12.

Detta beror på att det behövs magsyra för att frigöra vitamin B12 bundet till proteiner i livsmedel. Men sådana mediciner är inte orsaken till brist på vitamin B12. Det är ovanligt att drabbas av b12 brist om du äter en normal balanserad kost. Strikta veganer som inte äter djur eller mejeriprodukter
kan inte äta tillräckligt med vitamin B12 via livsmedel och behöver därför ta ett tillskott av ex b12 tabletter. Vissa livsmedel är berikade med vitamin B12 – exempelvis vissa sojaprodukter, vissa frukostflingor och vissa bröd.

Hur testar man B12 brist

Nivån av vitamin B12 kan mätas genom ett blodprov. Ytterligare tester sedan behövs för att ta reda på orsaken till brist på vitamin B12. Dessa ytterligare tester inkluderar blodprov för intrinsic factor antikroppar och gastric parietalcellens-antikroppar. Dessa blodprover hjälper till att ta reda på om du har perniciös anemi. Vad är behandling av vitamin B12 brist?

Du behöver vitamin B12 injektioner. Normalt är cirka sex injektioner ges i början, en var 2-4 dagar. Detta bygger snabbt upp kroppens förråd av vitamin B12. Vitamin B12 lagras i levern.
När en buffert av vitamin B12 har byggt upp, kan detta förse kroppens behov i flera månader. En injektion efter detta brukar behövas ca var tredje månad för att fylla på lagret. Ett alternativ är att äta b12 kosttillskott. Det finns en liten grupp människor med B12 brist som rapporterar att deras symptom kommer tillbaka (återkommer) innan den vanliga tremånaders behandlingsdos. Därför kan vissa människor ha injektioner oftare än tremånaders. Men, detta är inte vanligt och är bäst att diskutera med din läkare.

Om du har perniciös anemi behövs injektionerna livet ut. Du bör ha några biverkningar från behandlingen, eftersom det helt enkelt ersätter en vitamin som du behöver. Om orsaken till din brist på vitamin B12 är kostrelaterade snarare än på grund av perniciös anemi då kan behandlingen vara olika. Det är, efter initial behandling med injektioner av vitamin B12, kosttillskott av vitamin B12 (cyanokobalamin tabletter) kan rekommenderas istället för injektioner. Alternativt injektioner av vitamin B12 två gånger per år kan rekommenderas.

Uppföljning

Symtomen på anemi brukar förbättras snabbt när behandlingen har påbörjats. Du kan få råd att ta ett blodprov varje år eller så. Detta kommer att kontrollera att anemi behandlas framgångsrikt.
Ett blodprov kan också göras för att se till att din sköldkörtel fungerar bra. (Sköldkörtelproblem är vanligare hos personer med perniciös anemi.) Eventuella psykologiska eller nervproblem orsakade av brist på vitamin B12 kan ta mycket längre tid att behandla och kan inte helt lösas med behandling.

Långvarig eller svår brist på vitamin B12 kan därför leda till permanent hjärn eller nervskada. Om du har perniciös anemi, löper du ungefär tre gånger större risk att utveckla magcancer än någon utan perniciös anemi. Detta innebär att ca 4 100 personer med perniciös anemi utvecklar
magcancer (även när anemi behandlas). Träffa en läkare så snart du kan om du utvecklar några mag symtom som regelbunden matsmältningsbesvär eller magont.

Vad är B12?

Vitamin B12 behövs för att producera en tillräcklig mängd av friska röda blodkroppar i benmärgen. Vitamin B12 finns bara i animaliska livsmedel (kött och mejeriprodukter ) eller jästextrakt (såsom öljäst). Vitamin B12 brist definieras av låga nivåer av lagrat B12 i kroppen som kan leda till blodbrist, lägre än normalt antal röda blodkroppar.

Vitamin B12 brist kan utvecklas av följande skäl:b12 brist röda blodkroppar

 • Avsaknad av intrinsic factor, även kallad perniciös anemi – Intrinsic faktor är ett protein som utsöndras av celler i magslemhinnan. Intrinsic factor fäster vitamin B12 och tar den till tarmarna för att absorberas. En avsaknad av inre faktor är den vanligaste orsaken till perniciös anemi. Frånvarande intrinsic factor förknippas ofta med ett tillstånd som kallas atrofisk gastrit, en förtunning av slemhinnan i magen. Atrofisk gastrit är vanligare hos äldre människor av afrikansk-amerikansk eller Norra-europeisk härkomst. I dessa människor, utvecklar perniciös anemi vid ca 60 års ålder.

Vitamin B12 brist hos barn

Hos barn, minskade nivåer av intrinsic factor kan vara en ärftlig (genetisk) tillstånd. När detta händer, låga nivåer av intrinsic factor ge symtom på juvenil perniciös anemi hos patienter yngre än 10 år. Perniciös anemi förekommer oftare hos personer som redan har sjukdomar som är kopplade till immunsystemet avvikelser, såsom Graves sjukdom, hypotyreos (under fungerande sköldkörteln),
tyreoidit (inflammation i sköldkörteln), vitiligo och Addisons sjukdom (binjurebarksinsufficiens ).

• Borttagning eller förstörelse av magen – Vitamin B12 brist kan utvecklas i personer som har haft operation för att avlägsna en del av eller hela magen.
• Överväxt av bakterier – Vissa människor utvecklar vitamin B12 brist som en följd av förhållanden som bromsar rörligheten för livsmedel genom tarmen (diabetes, sklerodermi, strikturer, divertiklar),
vilket gör att tarmbakterier att föröka sig och växa över i den övre delen av tunntarmen . Dessa bakterier stjäl B12 för eget bruk, i stället för att låta den absorberas av kroppen.
• Brist – Veganer (strikta vegetarianer som inte äter några kött, fisk, ägg eller mejeriprodukter) kan utveckla vitamin B12 brist, eftersom de saknar vitamin B12 i sin kost.
Hos patienter med bulimi eller anorexia nervosa, vitamin B12 brist även kan relateras till kosten. Däremot kan din lever lagra vitamin B12 i upp till fem år, så det är sällsynt att dieten att orsaka detta anemi.

Symptomen tenderar att utvecklas långsamt och märks ej omedelbart. Om tillståndet försämras är dom vanliga symptomen:
 • Svaghet och trötthet
 • Yrsel och yrsel
 • Hjärtklappning
 • Andnöd
 • En öm tunga som har en röd, biffigt utseende
 • Illamående eller dålig aptit
 • Hjärtklappning
 • Viktminskning
 • Diarré
 • Gulaktig nyans på huden och ögonen

Om man går med låga nivåer av b12 under en längre tid kan man drabbas av skador på nervceller samt något av följande:

 • Domningar och stickningar i händer och fötter
 • Svårigheter att gå
 • Muskelsvaghet
 • Lättirriterad
 • Minnesförlust
 • Demens
 • Depression
 • Psykos

Diagnos

Läkaren kommer att be dig berätta om din kost och om någon i släkten har anemi. Din läkare kommer också att se över din medicinska historia för medicinska sjukdomar (diabetes, immunsjukdomar) eller operationer, såsom magen avlägsnande, som kan leda till B12-brist.
Din läkare kan misstänka att du har vitamin B12 brist utifrån din sjukdomshistoria och symptom. För att bekräfta diagnosen, kommer han eller hon undersöka dig och beställa laboratorietester.
Under fysisk undersökning, kommer din läkare leta efter en röd, biffig tungan, blek eller gulaktig hud, snabb puls och blåsljud till följd av en anemi relaterad ökning av blodflödes krav på hjärtat. Laboratorietester kommer att omfatta:

• Standard blodprover för att mäta nivån av röda blodkroppar och kontrollera deras utseende – I brist på vitamin B12, röda blodkroppar är ovanligt stor och verkar onormalt.
• Blodprov för att mäta B12 nivåer – Nivåer av järn och folat också kan mätas för att kontrollera om brister i dessa näringsämnen.
• Blodprov för att mäta metylmalonsyra nivå – Blodnivån metylmalonsyra ökar när en person har B12 brist.
• Blodprov för intrinsic factor antikropps – Din läkare kan beställa speciella tester för antikroppsnivåer för att avgöra om du har perniciös anemi. De flesta människor som saknar inneboende faktor för deras mage har dessa antikroppar i sitt blod.
• Benmärgs biopsi – Ibland är en benmärgsbiopsi gjort för att hjälpa bekräfta diagnosen. I detta förfarande, är ett litet prov av benmärg tagen genom insättning av en nål i bäckenbenet just nedanför midjan på vardera sidan av ryggraden. Den benmärgsprov undersöks i ett laboratorium för att leta efter andra orsaker till anemi och röda blodkroppar avvikelser.

Förväntad Varaktighet

Med rätt behandling, symtom på vitamin B12 brist börjar förbättras inom några dagar. I veganer och andra människor vars B12 brist är kostrelaterade, orala B12 tillskott och en dietb12 brist väska
som syftar till att öka konsumtionen av vitamin B12 skulle bota sjukdomen. Personer med perniciös anemi eller människor som inte kan absorbera vitamin B12 från sina tarmar behöver injektioner av vitamin B12 var en till tre månader på obestämd tid.

För att förhindra vitamin B12 brist, bör veganer ta tillräckliga mängder av vitamin B12 tillskott för att kompensera för bristen i sin kost. För människor som inte kan absorbera B12, kan villkoret inte förhindras. Men när det väl är diagnostiserad, kommer regelbundna injektioner av vitamin B12 hindra symtomen från att återvända. I människor vars brist på vitamin B12 är relaterad till överväxt av tarmbakterier, behandling med perorala antibiotika, såsom tetracyklin (säljs under flera varumärken), kan sluta bakteriell överväxt och tillåta absorptionen av vitamin B12 för att återgå till det normala.

Vitamin B12-brist till följd av otillräckligt kostintaget är lättast att behandla. Villkoret kan vändas genom att ta orala vitamin B12 tillskott och lägga livsmedel som innehåller B12.När anemi är svår och röda blodkroppar är extremt låg, kan blodtransfusioner vara nödvändigt för första dagarna tills vitamin B12 injektioner börjar arbeta. Kontakta din läkare för en fysisk undersökning om du får oförklarlig trötthet, hjärtklappning, andnöd, ont i tungan eller andra symtom på B12 brist.

Detta gäller särskilt om du är vegan, är äldre än 50 år och av afro-amerikanska eller nordeuropeisk härkomst, har diabetes, har en autoimmun sjukdom eller har opererat magsäcken. Utsikterna är utmärkt eftersom denna form av anemi svarar bra på behandlingen. Det är emellertid möjligt att nervcellskada kommer att vara permanent. Några rest skador på nervsystemet kan vara kvar i människor som sökt behandling sent i sjukdomen.

Denna sidan ersätter ej en läkares rekommendationer! Denna sidan är bara ett komplement till all information som finns runtom på internet där vi försökt sammanfatta nyttig information. Vi tar inget ansvar för ev felskrivningar!